UAB „Baltieva“ autocentro priestatas

Pastatas vieno aukšto, su antresole skirtu administarcinėm, buitinėm ir techninėm patalpom, pagrindiniu fasadu orientuotas į Veiverių g. Čia suprojektuota automobilių ekspozicijos salė. Iš Mauručių g. pusės suprojektuoti įvažiavimai į remonto dirbtuves. Pirmame aukšte suprojektuota automobilių ekspozicijų, remonto ir pagalbinės patalpos, tarp ekspozicijų salės ir remonto dirbtuvių projektuojamos klijentų automobilių priėmimo ir naujų išdavimo patalpos. Antrame aukšte projektuojamos administracinės, buitinės ir technines patalpos- ventkameros, kompresorinė, serverinės.

Autocentro funkcinė schema ir esama sklypo situacija įtakojo aiškią autocentro tūrio formą. Aiškus vieno aukšto stačiakampis parduotuvės tūris akcentuojamas iš Veiverių g. ir Mauručių g. pusės. Pagrindinį fasadą ir įėjimą akcentuoja Skoda įėjimo portikas ir stiklo aliuminio plokštumos.