Gamybos paskirties pastato rekonstravimas

Numatyta rekonstruoti esamą pastatą ir išplėsti Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centrą.