Europos Sąjunga

ES parama

UAB „Baltijos plienas“, įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-T-858-01-0031 „Inovatyvios kompozicinės medžiagos, skirtos bakterinių, virusinių ir fungicidinių oro teršalų destrukcijai (arba neutralizavimui), sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 723 629,02 Eur., iš kurių 578 903,22 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“.

Detalesnė informacija:

SARS-CoV-2 virusas yra šiuo metu pasaulyje plintančios COVID-19 pandemijos priežastis. Savaime dezinfekuojančios medžiagos vaidina svarbų vaidmenį kovojant su esamomis, atsirandančiomis ir būsimomis bakterinės ir virusinės kilmės epidemijomis. Nanometrinės medžiagos yra naujos kartos antivirusinės medžiagos, atsižvelgiant į galimybes, kurias suteikia jų unikalios cheminės ir fizinės savybės.

Projekto metu kuriamas produktas yra kompozicinė medžiaga, susidedanti iš kontroliuojamų frakcijų nešėjo su nanostruktūrizuota itin plona paviršine funkcine danga, sudaryta iš specialiai orientuotų metalų ir/arba kitų medžiagų nanodalelių ir papildomų specialiai moduliuotus elektros krūvius akumuliuojančių medžiagų, kartu su nešėju sudaranti unikalią kompozicinę sudėtį, skirtą bakterinių, virusinių ir fungicidinių oro teršalų destrukcijai. Kompozito inovatyvumas yra tai, kad skirtingų frakcijų mineralinių medžiagų funkcinėms dangoms gali būti suteikiamas skirtingas krūvis, parenkant mokslinių tyrimų ir eksperimentinių bandymų metu nustatytus optimalius nanodalelių krūvio – mineralinės medžiagos frakcijos santykius.

Projekto metu sukurtos inovatyvios kompozicinės medžiagos pritaikymas labai platus: ja gali būti užpildomos oro filtrų kasetės kondicionierių, vėdinimo sistemose, oro valymo įrenginiuose, medžiaga kaip užpildas gali būti naudojama respiratoriuose, kvėpavimo aparatuose. Tokios orą dezinfekuojančios sistemos gali būti taikomos gydymo, gyvenamuosiuose, visuomeniniuose, pramoniniuose pastatuose ir patalpose, visuomeninio transporto sistemose – visur, kur yra galimybė valdyti oro srautus.

Didžiausia nauda vartotojams ir bendrai Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai – naujojo produkto aktyvumas koronavirusams. Naujosios medžiagos panaudojimas oro valymo, kondicionavimo bei vėdinimo sistemose padės apsisaugoti nuo koronaviruso perdavimo ir plitimo bei ženkliai padidins visuomenės saugumą pandemijų metu. Labai svarbi savybė – ilgalaikis savaime dezinfekuojantis poveikis, nes patalpų nereikia papildomai dezinfekuoti, sumažėja sąnaudos. Ekonominė nauda taip pat aktualu, nes daugybė valstybės ir visuomenės lėšų, ypač pandemijų metu, yra skiriama trumpalaikio poveikio dezinfekcinėms priemonėms. Naujojo produkto aktyvumas koronavirusams ir ilgaamžiškumas padės sumažinti šias išlaidas. Svarbus ir aplinkosauginis poveikis: išaugusi dezinfekcinių bei apsaugos priemonių gamyba visame pasaulyje tampa globaline problema – netinkamai tvarkomos šios atliekos bei jų pakuotės teršia aplinką. Naujoji medžiaga nėra toksiška ar pavojinga aplinkai, todėl gali būti šalinama pagal bendrąsias atliekų tvarkymo taisykles.

Projektu metu atliktos MTEP veiklos ir jų metų gauti rezultatai, bei sukurtas produktas bus naudojama projekte numatytiems bei kitiems naujiems produktams bei technologijoms kurti. Po projekto toliau planuojama tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus.

Naujų produktų pateikimas rinkai sudarys prielaidas įmonės konkurencingumo didėjimui, apyvartos augimui. Įmonė ir toliau planuoja intensyvinti MTEP veiklas.

Projekto veiklas numatyta užbaigti: 2022-04-30.

 

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Play Video