Teritorijos dydis

4.7556 ha

Užstatymo tankumas

40%

Tūris

127 451,00 m2

Prekybos paskirties pastato nauja statyba, Dangeručio g. 1, Vilnius

Pastato koncepcija diktuoja, kad kuo daugiau komercinių patalpų turėtų atskirus, tiesioginius patekimus iš lauko pusės. Pastato pagrindiniai įėjimai orentuoti į vakarinėje pusėje esančią didžiają automobilių stovėjimo aikštelę. Iš vakarinės automobilių stovėjimo aikštelės eina patekimas į vidinį kiemą / mažesniąją automobilių stovėjimo aikštelę, į kurią orentuojami kiti pagrindiniai pastato įėjimai.

Prekybos paskirties pastato tūrinė-erdvinė kompozicija yra netaisyklingos U formos. Projektuojama antresolė eina pietinėje pastato dalyje išilgai fasado, kuris ribojasi su vidiniu kiemu. Pastato stogas – vienšlaitis. Kadangi daugelis parduotuvių projektuojamos su tiesioginiais patekimais iš lauko pusės, todėl nėra vieno pagrindinio įėjimo. Tokiu būdu vidinis kiemas gaunasi kaip pagrindinis prekybos centro koridorius.

Projektuojamam pastatui buvo numatyta naudoti šiuolaikiškas medžiagas, kuriant naują vietovės identitetą.

Išorės fasadų pagrindui naudotos horizontaliai montuojamos daugiasluoksnės fasadinės plokštės.

Pagrindinis pastato akcentas atsiveria iš Molėtų plento pusės. Išilgai viso pastato dominuoja trikampiai eksponuojamų metalinių konstrukcijų elementai, tai formuoja aiškią gatvės išklotinę priduodant vietovei naujovišką, švarų identitetą.

Siekiant panaudoti daugiau žalinimo priemonių, rytinis pastato fasadas yra dengiamas vertikaliais želdiniais – penkialapio vynvyčio vijokliais.